Navigasjon

1. Vilkår og betingelser

Smidige er fullt og helt forpliktet til å sikre personvernet og sikkerheten til dine personlige data.

Smidige er en gruppe selskaper (samlet omtalt heretter som "Smidige Group"). Hvert medlem av Smidige er en egen juridisk enhet som, avhengig av formålene med behandlingen, kan opptre som en kontrollør av personopplysningene du sendte inn, inkludert gjennom denne nettsiden. Listen over Smidige-selskaper, samt kontaktinformasjon, finner du ved å klikke på Kontakt-knappen i øvre høyre hjørne av nettsiden vår.

Som brukt i denne personvernerklæringen (personvernerklæring) refererer "Smidige", "vi", "vår" og "oss" til Smidige Group som kan behandle dine personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for alle besøkende som kommer i kontakt med oss via denne nettsiden eller andre ressurser, inkludert eksterne nettsteder.

2. Personvernerklæring

Sist oppdatert 4. november 2022

Denne personvernerklæringen for Smidige ("Selskapet", "vi", "oss" eller "vår") beskriver hvordan og hvorfor vi kan samle inn, lagre, bruke og/eller dele ("behandle") informasjonen din når du bruker tjenestene våre ("Tjenester"), som når du:

Besøker nettsiden vår på smidige.com, eller noen av våre nettsteder som lenker til denne personvernerklæringen
Engasjerer deg med oss på andre relaterte måter, inkludert salg, markedsføring eller arrangementer

Spørsmål eller bekymringer?

Å lese denne personvernerklæringen vil hjelpe deg med å forstå dine personvernrettigheter og valg. Hvis du ikke er enig i retningslinjene og praksisen vår, vennligst ikke bruk tjenestene våre. Hvis du fortsatt har spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt oss på contact@smidige.com.

OPPSUMMERING AV NØKKELPUNKTER

Hvilken personlig informasjon behandler vi?

Når du besøker, bruker eller navigerer i tjenestene våre, kan vi behandle personlig informasjon avhengig av hvordan du samhandler med Smidige og tjenestene, valgene du tar, og produktene og funksjonene du bruker.

Behandler vi noen sensitive personopplysninger?

Vi behandler ikke sensitive personopplysninger.

Mottar vi noen opplysninger fra tredjeparter?

Vi mottar ikke informasjon fra tredjeparter.

Hvordan behandler vi informasjonen din?

Vi behandler informasjonen din for å tilby, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle informasjonen din for andre formål med ditt samtykke. Vi behandler informasjonen din bare når vi har en gyldig juridisk grunn til å gjøre det.

I hvilke situasjoner og med hvilke parter deler vi personlig informasjon?

Vi kan dele informasjon i bestemte situasjoner og med bestemte tredjeparter.

Hvordan holder vi informasjonen din trygg?

Vi har organisatoriske og tekniske prosesser og prosedyrer på plass for å beskytte personopplysningene dine. Imidlertid kan ingen elektronisk overføring over internett eller informasjonslagringsteknologi garanteres å være 100% sikker, så vi kan ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil kunne bryte ned sikkerheten vår og feilaktig samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din.

Hva er rettighetene dine?

Avhengig av hvor du befinner deg geografisk, kan gjeldende personvernlov innebære at du har visse rettigheter angående dine personopplysninger.

Hvordan utøver du rettighetene dine?

Den enkleste måten å utøve rettighetene dine på er ved å fylle ut skjemaet for forespørsel om personopplysninger eller ved å kontakte oss. Vi vil vurdere og handle på forespørsler i samsvar med gjeldende personvernlover.

1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN?

Personopplysninger du gir oss

Kort sagt: Vi samler inn personopplysninger som du gir oss. Vi samler inn personopplysninger som du frivillig gir oss når du viser interesse for å få informasjon om oss eller våre produkter og tjenester, når du deltar i aktiviteter på tjenestene, eller ellers når du kontakter oss.

Personopplysninger gitt av deg

Personopplysningene vi samler inn avhenger av konteksten for samhandlingen din med oss og tjenestene, valgene du tar, og produktene og funksjonene du bruker. Personopplysningene vi samler inn kan inkludere følgende:

e-postadresser
navn
telefonnumre
kontaktpreferanser

Sensitive opplysninger

Vi behandler ikke sensitive opplysninger. Alle personopplysninger som du gir oss, må være sanne, fullstendige og nøyaktige, og du må varsle oss om eventuelle endringer i slike personopplysninger.

Informasjon som samles inn automatisk

Kort sagt: Noe informasjon - som din internettprotokoll (IP) -adresse og/eller nettleser- og enhetsegenskaper - samles inn automatisk når du besøker tjenestene våre.

Vi samler automatisk inn visse opplysninger når du besøker, bruker eller navigerer i tjenestene. Denne informasjonen avslører ikke din spesifikke identitet (som navn eller kontaktinformasjon), men kan inkludere enhets- og bruksinformasjon, for eksempel IP-adresse, nettleser- og enhetsegenskaper, operativsystem, språkpreferanser, henvisende nettadresser, enhetsnavn, land, plassering, informasjon om hvordan og når du bruker tjenestene våre, og annen teknisk informasjon. Denne informasjonen er først og fremst nødvendig for å opprettholde sikkerheten og driften av tjenestene våre, samt for vår interne analyse og rapportering. Som mange virksomheter samler vi også inn informasjon gjennom informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologier.

Informasjonen vi samler inn inkluderer:

Logg- og bruksdata

Logg- og bruksdata er tjenesterelatert, diagnostisk, bruks- og ytelsesinformasjon serverne våre automatisk samler inn når du får tilgang til eller bruker tjenestene våre, og som vi registrerer i loggfiler. Avhengig av hvordan du samhandler med oss, kan denne loggdataen inkludere IP-adressen din, enhetsinformasjon, nettlesertype, innstillinger og informasjon om aktiviteten din i tjenestene (som dato-/tidsstempel knyttet til bruken din, sider og filer som er vist, søk og andre handlinger du foretar deg, som hvilke funksjoner du bruker), enhetsdata (som systemaktivitet, feilrapporter (noen ganger kalt "kræsjdump"), og maskinvareinnstillinger).

Enhetsdata

Vi samler inn enhetsdata, for eksempel informasjon om datamaskinen, telefonen, nettbrettet eller andre enheter du bruker for å få tilgang til tjenestene. Avhengig av enheten som brukes, kan denne enhetsdataen inkludere informasjon som IP-adressen din (eller proxyserver), enhets- og applikasjonsidentifikasjonsnumre, plassering, nettlesertype, maskinvaremodell, Internett-tjenesteleverandør og/eller mobiloperatør, operativsystem og systemkonfigurasjonsinformasjon.

Stedsdata

Vi samler inn stedsdata, for eksempel informasjon om enhetens plassering, som kan være enten nøyaktig eller unøyaktig. Hvor mye informasjon vi samler inn, avhenger av typen og innstillingene til enheten du bruker for å få tilgang til tjenestene. For eksempel kan vi bruke GPS og andre teknologier for å samle inn geolokasjonsdata som forteller oss din nåværende posisjon (basert på IP-adressen din). Du kan velge å ikke tillate oss å samle inn denne informasjonen ved å nekte tilgang til informasjonen eller ved å deaktivere stedsinnstillingen på enheten din. Imidlertid, hvis du velger å ikke tillate dette, kan det hende at du ikke kan bruke visse deler av tjenestene.

2. HVORDAN BEHANDLER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi behandler informasjonen din for å levere, forbedre og administrere tjenestene våre, kommunisere med deg, for sikkerhet og forebygging av svindel, og for å overholde loven. Vi kan også behandle informasjonen din for andre formål med ditt samtykke.

Vi behandler dine personopplysninger av forskjellige årsaker, avhengig av hvordan du samhandler med tjenestene våre, inkludert:

Å levere og legge til rette for levering av tjenester til brukeren. Vi kan behandle informasjonen din for å gi deg den forespurte tjenesten.

Å svare på brukerhenvendelser/tilby støtte til brukere. Vi kan behandle informasjonen din for å svare på henvendelsene dine og løse eventuelle problemer du måtte ha med den forespurte tjenesten.

Å sende administrativ informasjon til deg. Vi kan behandle informasjonen din for å sende deg detaljer om våre produkter og tjenester, endringer i våre vilkår og retningslinjer, og annen lignende informasjon.

Å oppfylle og administrere bestillingene dine. Vi kan behandle informasjonen din for å oppfylle og administrere bestillinger, betalinger, returer og bytter gjort gjennom tjenestene.

For å muliggjøre kommunikasjon mellom brukere. Vi kan behandle informasjonen din hvis du velger å bruke noen av tilbudene våre som tillater kommunikasjon med en annen bruker.

For å be om tilbakemelding. Vi kan behandle informasjonen din når det er nødvendig for å be om tilbakemelding og kontakte deg angående bruken av tjenestene våre.

For å sende deg markedsførings- og kampanjemeldinger. Vi kan behandle personopplysningene du sender til oss for markedsføringsformål, hvis dette er i samsvar med dine markedsføringspreferanser. Du kan når som helst melde deg av markedsførings-e-postene våre.

For å levere målrettet annonsering til deg. Vi kan behandle informasjonen din for å utvikle og vise personlig innhold og annonsering skreddersydd for dine interesser, beliggenhet og mer.

For å beskytte tjenestene våre. Vi kan behandle informasjonen din som en del av våre bestrebelser på å holde tjenestene våre trygge og sikre, inkludert overvåking og forebygging av svindel.

For å identifisere brukstrender. Vi kan behandle informasjon om hvordan du bruker tjenestene våre for å bedre forstå hvordan de blir brukt, slik at vi kan forbedre dem.

For å fastslå effektiviteten av markedsførings- og kampanjeaktivitetene våre. Vi kan behandle informasjonen din for å bedre forstå hvordan vi kan tilby markedsførings- og kampanjeaktiviteter som er mest relevante for deg.

For å redde eller beskytte en persons livsviktige interesser. Vi kan behandle informasjonen din når det er nødvendig for å redde eller beskytte en persons livsviktige interesser, for eksempel for å forhindre skade.

3. HVILKE LOVLIGE GRUNNLAG STOLER VI PÅ FOR Å BEHANDLE INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi behandler bare personopplysningene dine når vi tror det er nødvendig, og vi har en gyldig juridisk grunn (dvs. lovlig grunnlag) for å gjøre det i henhold til gjeldende lov, som med ditt samtykke, for å overholde lover, for å gi deg tjenester for å inngå eller oppfylle våre kontraktsforpliktelser, for å beskytte rettighetene dine, eller for å oppfylle våre legitime forretningsinteresser.

Hvis du befinner deg i EU eller Storbritannia, gjelder dette avsnittet for deg

General Data Protection Regulation (GDPR) og UK GDPR krever at vi forklarer de gyldige juridiske grunnlagene vi stoler på for å behandle personopplysningene dine. Derfor kan vi stole på følgende juridiske grunnlag for å behandle personopplysningene dine:

Samtykke

Vi kan behandle informasjonen din hvis du har gitt oss tillatelse (dvs. samtykke) til å bruke personopplysningene dine for et bestemt formål. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Oppfyllelse av en kontrakt

Vi kan behandle personopplysningene dine når vi tror det er nødvendig for å oppfylle våre kontraktsforpliktelser overfor deg, inkludert å tilby tjenestene våre, eller på din forespørsel før vi inngår en kontrakt med deg.

Legitime interesser

Vi kan behandle informasjonen din når vi tror det er rimelig nødvendig for å oppnå våre legitime forretningsinteresser, og disse interessene overstiger ikke dine interesser og grunnleggende rettigheter og friheter. For eksempel kan vi behandle personopplysningene dine for noen av formålene som er beskrevet for å:

Sende brukerne informasjon om spesielle tilbud og rabatter på våre produkter og tjenester
Utvikle og vise personlig og relevant annonseinnhold for våre brukere
Analysere hvordan tjenestene våre blir brukt, slik at vi kan forbedre dem for å engasjere og beholde brukere
Støtte markedsføringsaktivitetene våre
Diagnostisere problemer og/eller forhindre svindelaktige aktiviteter
Forstå hvordan brukerne våre bruker produktene og tjenestene våre, slik at vi kan forbedre brukeropplevelsen

Juridiske forpliktelser

Vi kan behandle informasjonen din der vi tror det er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, for eksempel å samarbeide med et rettshåndhevende organ eller en tilsynsmyndighet, utøve eller forsvare våre juridiske rettigheter, eller avsløre informasjonen din som bevis i rettssaker der vi er involvert.

Viktige interesser

Vi kan behandle informasjonen din der vi tror det er nødvendig for å beskytte dine vitale interesser eller de vitale interessene til en tredjepart, som for eksempel situasjoner som innebærer potensielle trusler mot sikkerheten til noen personer.

Hvis du befinner deg i Canada, gjelder dette avsnittet for deg

Vi kan behandle informasjonen din hvis du har gitt oss spesifikk tillatelse (dvs. uttrykkelig samtykke) til å bruke dine personopplysninger for et bestemt formål, eller i situasjoner der tillatelsen din kan utledes (dvs. underforstått samtykke). Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

I noen unntakstilfeller kan vi være juridisk tillatt i henhold til gjeldende lov å behandle informasjonen din uten ditt samtykke, inkludert, for eksempel:

Hvis innsamling er klart i enkeltpersoners interesse og samtykke ikke kan innhentes i tide
- For etterforskning og svindeldeteksjon og -forebygging
- For forretningsmessige transaksjoner, forutsatt at visse vilkår er oppfylt
Hvis det er inneholdt i en vitneforklaring og innsamlingen er nødvendig for å vurdere, behandle eller avgjøre et forsikringskrav
For å identifisere skadde, syke eller avdøde personer og kommunisere med pårørende
Hvis vi har rimelig grunn til å tro at en person har vært, er eller kan bli offer for økonomisk misbruk
Hvis det er rimelig å forvente at innsamling og bruk med samtykke vil kompromittere tilgjengeligheten eller nøyaktigheten av informasjonen og innsamlingen er rimelig for formål knyttet til å etterforske brudd på en avtale eller overtredelse av lovene i Canada eller en provins
Hvis utlevering er nødvendig for å overholde en stevning, arrestordre, rettskjennelse eller regler for retten som gjelder produksjon av dokumenter
Hvis det ble produsert av en person i løpet av deres sysselsetting, virksomhet eller yrke, og innsamlingen er i samsvar med formålene for hvilke opplysningene ble produsert
Hvis innsamlingen utelukkende er for journalistiske, kunstneriske eller litterære formål

4. NÅR OG MED HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?

Kort sagt: Vi kan dele informasjon i spesifikke situasjoner beskrevet i dette avsnittet og/eller med følgende tredjeparter.
Vi kan trenge å dele personopplysningene dine i følgende situasjoner:
Forretningsoverdragelser

Vi kan dele eller overføre informasjonen din i forbindelse med, eller under forhandlinger om, enhver fusjon, salg av selskapsverdier, finansiering eller oppkjøp av hele eller deler av virksomheten vår til et annet selskap.

Tilknyttede selskaper

Vi kan dele informasjonen din med våre tilknyttede selskaper, i så fall vil vi kreve at disse tilknyttede selskapene overholder denne personvernerklæringen. Tilknyttede selskaper inkluderer vårt morselskap og eventuelle datterselskaper, joint venture-partnere eller andre selskaper som vi kontrollerer eller som er under felles kontroll med oss.

Forretningspartnere

Vi kan dele informasjonen din med våre forretningspartnere for å tilby deg visse produkter, tjenester eller kampanjer.

5. BRUKER VI INFORMASJONSKAPSLER OG ANDRE SPORINGSTEKNOLOGIER?

Kort sagt: Vi kan bruke informasjonskapsler og andre sporingsteknologier for å samle inn og lagre informasjonen din.
Vi kan bruke informasjonskapsler og lignende sporingsteknologier (som web-beacons og piksler) for å få tilgang til eller lagre informasjon. Spesifikk informasjon om hvordan vi bruker slike teknologier og hvordan du kan avvise visse informasjonskapsler, finnes i vår informasjon om informasjonskapsler.

6. HVOR LENGE BEVARER VI INFORMASJONEN DIN?

Kort sagt: Vi beholder informasjonen din så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er skissert i denne personvernerklæringen, med mindre loven krever noe annet.
Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for formålene som er angitt i denne personvernerklæringen, med mindre en lengre oppbevaringsperiode kreves eller tillates av loven (for eksempel skatt, regnskap eller andre juridiske krav).

Når vi ikke lenger har noen legitim forretningsmessig grunn til å behandle dine personopplysninger, vil vi enten slette eller anonymisere slik informasjon, eller, hvis dette ikke er mulig (for eksempel fordi dine personopplysninger er lagret i sikkerhetskopier), vil vi lagre personopplysningene dine på en sikker måte og isolere dem fra videre behandling til sletting er mulig.

7. HVORDAN HOLDER VI INFORMASJONEN DIN SIKKER?

Kort sagt: Vi har som mål å beskytte dine personopplysninger gjennom et system med organisatoriske og tekniske sikkerhetstiltak.

Vi har implementert passende og rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er utformet for å beskytte sikkerheten til personopplysningene vi behandler.

Men til tross for våre forsiktighetsregler og innsats for å sikre informasjonen din, kan ingen elektronisk overføring over Internett eller lagringsteknologi garanteres å være 100% sikker. Derfor kan vi ikke love eller garantere at hackere, nettkriminelle eller andre uautoriserte tredjeparter ikke vil kunne overvinne vår sikkerhet og feilaktig samle inn, få tilgang til, stjele eller endre informasjonen din.

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, er overføring av personopplysninger til og fra våre tjenester på egen risiko. Du bør bare få tilgang til tjenestene i et sikkert miljø.

8. HVA ER DINE PERSONVERNSRETTIGHETER?

Kort sagt: I noen regioner, som Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), Storbritannia (UK) og Canada, har du rettigheter som gir deg større tilgang til og kontroll over dine personopplysninger. Du kan se gjennom, endre eller avslutte kontoen din når som helst.
I noen regioner (som EØS, Storbritannia og Canada) har du visse rettigheter i henhold til gjeldende lover om databeskyttelse. Dette kan inkludere retten (i) til å be om tilgang og få en kopi av dine personopplysninger, (ii) til å be om retting eller sletting; (iii) til å begrense behandlingen av dine personopplysninger; og (iv) om nødvendig, til dataportabilitet. Under visse omstendigheter kan du også ha rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger.

Vi vil vurdere og handle på enhver forespørsel i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover.

Hvis du befinner deg i EØS eller Storbritannia og du mener at vi behandler dine personopplysninger ulovlig, har du også rett til å klage til ditt lokale datatilsynsorgan. Du finner deres kontaktinformasjon her: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Hvis du befinner deg i Sveits, er kontaktinformasjonen for databeskyttelsesmyndighetene tilgjengelig her: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Å trekke tilbake samtykket ditt: Hvis vi er avhengige av samtykke for å behandle dine personopplysninger, som kan være uttrykkelig og/eller underforstått samtykke avhengig av gjeldende lov, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst.

Vær imidlertid oppmerksom på at dette ikke vil påvirke lovligheten av behandlingen før tilbaketrekkingen, og når gjeldende lov tillater det, vil det heller ikke påvirke behandlingen av dine personopplysninger utført i avhengighet av lovlige behandlingsgrunnlag annet enn samtykke.

Å velge bort markedsførings- og reklamekommunikasjon: Du kan melde deg av vår markedsførings- og reklamekommunikasjon når som helst ved å klikke på avmeldingslenken i e-postene vi sender, eller ved å kontakte oss. Du vil deretter bli fjernet fra markedsføringslistene. Vi kan imidlertid fortsatt kommunisere med deg - for eksempel for å sende deg tjenesterelaterte meldinger som er nødvendige for administrasjon og bruk av kontoen din, for å svare på forespørsler om tjenester, eller for andre ikke-markedsføringsformål.

Informasjonskapsler og lignende teknologier: De fleste nettlesere er innstilt på å godta informasjonskapsler som standard. Hvis du foretrekker det, kan du vanligvis velge å sette nettleseren din til å fjerne informasjonskapsler og avvise informasjonskapsler. Hvis du velger å fjerne informasjonskapsler eller avvise informasjonskapsler, kan dette påvirke visse funksjoner eller tjenester i våre tjenester. For å velge bort interessebasert annonsering fra annonsører på våre tjenester, besøk http://www.aboutads.info/choices/.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om personvernsrettighetene dine, kan du sende oss en e-post på privacy@smidige.com.

9. KONTROLLER FOR IKKE-SPORE-FUNKSJONER

De fleste nettlesere og noen mobile operativsystemer og mobilapplikasjoner inkluderer en Ikke-spor-funksjon ("DNT") eller innstilling du kan aktivere for å signalisere ditt personvernvalg om å ikke få data om dine online surfingaktiviteter overvåket og samlet inn. På dette stadiet er ingen enhetlig teknologisk standard for gjenkjenning og implementering av DNT-signaler blitt fullført. Som sådan reagerer vi for øyeblikket ikke på DNT-nettlesersignaler eller andre mekanismer som automatisk kommuniserer ditt valg om å ikke bli sporet på nettet. Hvis en standard for nettsporing blir vedtatt som vi må følge i fremtiden, vil vi informere deg om den praksisen i en revidert versjon av denne personvernmerknaden.

10. HAR CALIFORNIA-RESDIENTER SPESIFIKKE PERSONVERNRETTIGHETER?

Kort sagt: Ja, hvis du er bosatt i California, får du spesifikke rettigheter angående tilgang til dine personopplysninger.
California Civil Code Section 1798.83, også kjent som "Shine The Light"-loven, gir våre brukere som er bosatt i California rett til å be om og innhente fra oss, en gang i året og uten kostnad, informasjon om kategorier av personopplysninger (om noen) vi avslørte for tredjeparter for direkte markedsføringsformål og navnene og adressene til alle tredjeparter som vi delte personopplysninger med i løpet av det umiddelbart foregående kalenderåret.

Hvis du er bosatt i California og ønsker å gjøre en slik forespørsel, vennligst send forespørselen skriftlig til oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor.

Hvis du er under 18 år, bosatt i California og har en registrert konto hos Tjenester, har du rett til å be om fjerning av uønskede data som du offentlig legger ut på Tjenestene. For å be om fjerning av slike data, vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktopplysningene nedenfor og inkludere e-postadressen knyttet til kontoen din og en erklæring om at du er bosatt i California. Vi vil sørge for at dataene ikke vises offentlig på Tjenestene, men vær oppmerksom på at dataene kanskje ikke blir fullstendig eller grundig fjernet fra alle våre systemer (f.eks. sikkerhetskopier osv.).

CCPA Personvernerklæring
California Code of Regulations definerer en "bosatt" som:

(1) hver enkelt som er i delstaten California for annet enn et midlertidig eller forbigående formål og

(2) alle personer som er bosatt i delstaten California, men som befinner seg utenfor delstaten California for et midlertidig eller forbigående formål

Alle andre personer defineres som "ikke-residenter."

Hvis denne definisjonen av "resident" gjelder for deg, må vi følge visse rettigheter og forpliktelser angående dine personopplysninger.

Hvilke kategorier av personopplysninger samler vi inn?

Vi har samlet følgende kategorier av personopplysninger i løpet av de siste tolv (12) månedene:

Kategori Eksempler Innsamlet
A. Identifikatorer
Kontaktopplysninger, slik som virkelig navn, kallenavn, postadresse, telefon- eller mobilnummer, unikt personlig identifikator, online identifikator, IP-adresse, e-postadresse og kontonavn
NEI
B. Personopplysningskategorier som er oppført i California Customer Records-loven
Navn, kontaktinformasjon, utdanning, ansettelse, arbeidshistorie og finansiell informasjon
NEI
C. Beskyttede klassifiseringsegenskaper i henhold til California- eller føderal lov
Kjønn og fødselsdato
NEI
D. Kommersiell informasjon
Transaksjonsinformasjon, kjøpshistorikk, økonomiske detaljer og betalingsinformasjon
NEI
E. Biometrisk informasjon
Fingeravtrykk og stemmeavtrykk
NEI
F. Internett- eller annen lignende nettverksaktivitet
Nettleserhistorikk, søkehistorikk, online atferd, interesseinformasjon og interaksjoner med våre og andre nettsteder, applikasjoner, systemer og annonser
NEI
G. Geolokasjonsdata
Enhetsplassering
NEI
H. Lyd, elektronisk, visuell, termisk, lukt, eller lignende informasjon
Bilder og lyd, video- eller samtaleopptak laget i forbindelse med våre forretningsaktiviteter
NEI
I. Profesjonell eller jobbrelatert informasjon
Forretningskontaktdetaljer for å tilby deg våre tjenester på et forretningsnivå eller jobbtittel, arbeidshistorikk og profesjonelle kvalifikasjoner hvis du søker jobb hos oss
NEI
J. Utdanningsinformasjon
Studentopptegnelser og kataloginformasjon
NEI
K. Slutninger trukket fra annen personlig informasjon
Slutninger trukket fra noen av de innsamlede personopplysningene som er listet opp ovenfor for å lage en profil eller sammendrag om, for eksempel, en persons preferanser og egenskaper
NEI

 

Vi kan også samle inn annen personlig informasjon utenfor disse kategoriene gjennom tilfeller der du samhandler med oss personlig, på nett, eller via telefon eller post i konteksten av:

Motta hjelp gjennom våre kundestøttekanaler;
Deltakelse i kundeundersøkelser eller konkurranser; og
Tilrettelegging for levering av våre tjenester og for å svare på dine henvendelser
Hvordan bruker vi og deler din personlige informasjon?

Mer informasjon om vår innsamling og deling av data kan finnes i dette personvernsvarselet.

Du kan kontakte oss på e-post på legal@smidige.com, ved å besøke smidige.com/contact, eller ved å henvise til kontaktinformasjonen nederst i dette dokumentet.

Hvis du bruker en autorisert agent for å utøve din rett til å velge bort, kan vi nekte en forespørsel hvis den autoriserte agenten ikke sender inn bevis på at de er gyldig autorisert til å handle på dine vegne.

Blir informasjonen din delt med noen andre?

Vi kan dele din personlige informasjon med våre tjenesteleverandører i henhold til en skriftlig kontrakt mellom oss og hver tjenesteleverandør. Hver tjenesteleverandør er en profittgivende enhet som behandler informasjonen på våre vegne.

Vi kan bruke din personlige informasjon for våre egne forretningsformål, for eksempel for å utføre intern forskning for teknologisk utvikling og demonstrasjon. Dette anses ikke som "salg" av din personlige informasjon.

Smidige har ikke offentliggjort eller solgt personopplysninger til tredjeparter for forretnings- eller kommersielle formål i løpet av de siste tolv (12) månedene. Smidige vil ikke selge personopplysninger i fremtiden som tilhører besøkende på nettstedet, brukere og andre forbrukere.

Dine rettigheter med hensyn til dine personopplysninger

Rett til å be om sletting av data — Forespørsel om sletting

Du kan be om sletting av dine personopplysninger. Hvis du ber oss om å slette dine personopplysninger, vil vi respektere forespørselen din og slette dine personopplysninger, med visse unntak gitt ved lov, som for eksempel (men ikke begrenset til) utøvelsen av en annen forbrukers rett til ytringsfrihet, våre krav til overholdelse som følge av en juridisk forpliktelse, eller enhver behandling som kan være nødvendig for å beskytte mot ulovlige aktiviteter.

Rett til å bli informert — Forespørsel om å vite

Avhengig av omstendighetene har du rett til å vite:

- om vi samler inn og bruker dine personopplysninger;
- kategoriene av personopplysninger som vi samler inn;
- formålene som de innsamlede personopplysningene brukes til;
- om vi selger dine personopplysninger til tredjeparter;
- kategoriene av personopplysninger som vi solgte eller offentliggjorde for et forretningsformål;
- kategoriene av tredjeparter som personopplysningene ble solgt eller offentliggjort til for et forretningsformål; og
- forretnings- eller kommersielle formål for innsamling eller salg av personopplysninger.

I samsvar med gjeldende lov er vi ikke forpliktet til å gi eller slette forbrukerinformasjon som er de-identifisert som svar på en forbrukerforespørsel eller til å re-identifisere individuelle data for å verifisere en forbrukerforespørsel.

Rett til ikke-diskriminering ved utøvelse av en forbrukers personvernrettigheter

Vi vil ikke diskriminere deg hvis du utøver dine personvernrettigheter.

Bekreftelsesprosess

Når vi mottar forespørselen din, må vi verifisere identiteten din for å avgjøre om du er den samme personen som vi har informasjon om i systemet vårt. Disse verifiseringsbestrebelsene krever at vi ber deg om å oppgi informasjon slik at vi kan sammenligne den med informasjonen du tidligere har gitt oss. For eksempel, avhengig av hvilken type forespørsel du sender inn, kan vi be deg om å oppgi visse opplysninger slik at vi kan sammenligne informasjonen du gir med informasjonen vi allerede har i arkivet, eller vi kan kontakte deg gjennom en kommunikasjonsmetode (f.eks. telefon eller e-post) som du tidligere har gitt oss. Vi kan også bruke andre verifiseringsmetoder etter omstendighetene.

Vi vil bare bruke personopplysninger som er gitt i forespørselen din for å verifisere identiteten din eller myndigheten til å sende inn forespørselen. I den grad det er mulig, vil vi unngå å be om ytterligere informasjon fra deg for verifikasjonsformål. Men hvis vi ikke kan verifisere identiteten din fra informasjonen som allerede er opprettholdt av oss, kan vi be om at du gir ytterligere informasjon for formålene med å verifisere identiteten din og for sikkerhet eller forebygging av svindel. Vi vil slette slike ytterligere opplysninger så snart vi er ferdige med å verifisere deg.

Andre personvernrettigheter

Du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan be om korrigering av dine personlige data hvis det er feil eller ikke lenger relevant, eller be om å begrense behandlingen av informasjonen.

Du kan utpeke en autorisert agent for å sende inn en forespørsel under CCPA på dine vegne. Vi kan nekte en forespørsel fra en autorisert agent som ikke sender inn bevis på at de har blitt gyldig autorisert til å handle på dine vegne i samsvar med CCPA.

Du kan be om å bli ekskludert fra fremtidig salg av dine personopplysninger til tredjeparter. Når vi mottar en forespørsel om å bli ekskludert, vil vi handle på forespørselen så snart det er praktisk mulig, men senest femten (15) dager fra datoen for innsending av forespørselen.

For å utøve disse rettighetene, kan du kontakte oss på e-post på legal@smidige.com, ved å besøke smidige.com/contact, eller ved å henvise til kontaktinformasjonen nederst i dette dokumentet. Hvis du har en klage på hvordan vi håndterer dine data, vil vi gjerne høre fra deg.

11. GJØR VI OPPDATERINGER TIL DETTE VARSELET?

Kort sagt: Ja, vi vil oppdatere dette varselet etter behov for å overholde relevante lover.
Vi kan oppdatere dette personvernsvarselet fra tid til annen. Den oppdaterte versjonen vil bli indikert av en oppdatert "Revidert" dato, og den oppdaterte versjonen vil være effektiv så snart den er tilgjengelig. Hvis vi gjør vesentlige endringer i dette personvernsvarselet, kan vi varsle deg enten ved å tydelig legge ut en merknad om slike endringer, eller ved å sende deg en direkte varsling. Vi oppfordrer deg til å gjennomgå dette personvernsvarselet ofte for å være informert om hvordan vi beskytter informasjonen din.

12. HVORDAN KAN DU KONTAKTE OSS OM DETTE VARSELET?

Hvis du har spørsmål eller kommentarer om dette varselet, kan du sende oss en e-post på privacy@smidige.com eller med post til:

Smidige
Terre Bonne Business Park
Route de Crassier 7
Eysins, Vaud 1260
Switzerland

3. Informasjonskapsler

Denne informasjonskapselpolicyen forklarer hva informasjonskapsler er og hvordan vi bruker dem. Du bør lese denne policyen slik at du kan forstå hvilken type informasjonskapsler vi bruker, eller informasjonen vi samler inn ved hjelp av informasjonskapsler og hvordan den informasjonen blir brukt.

Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men personopplysninger som vi lagrer om deg, kan være knyttet til informasjonen som er lagret i og hentet fra informasjonskapsler. For mer informasjon om hvordan vi bruker, lagrer og holder dine personopplysninger sikre, se vår personvernpolicy.

Vi lagrer ikke sensitive personopplysninger, for eksempel postadresser, kontopassord osv. i informasjonskapslene vi bruker.

Tolkning og definisjoner

Tolkning
Ordene som begynner med stor bokstav har betydninger definert under følgende vilkår. Følgende definisjoner skal ha samme betydning uavhengig av om de forekommer i entall eller flertall.

Definisjoner

For formålene med denne informasjonskapselpolicyen:

Selskapet (omtalt som enten "selskapet", "vi", "oss" eller "vårt" i denne informasjonskapselpolicyen) refererer til Smidige, Terre Bonne Business Park, Route de Crassier 7, 1262 Eysins, Sveits.

Informasjonskapsler betyr små filer som plasseres på datamaskinen din, mobilenheten eller en annen enhet av et nettsted, som inneholder detaljer om nettleserhistorikken din på det nettstedet blant mange bruksområder.

Nettsted refererer til Smidige, tilgjengelig fra https://smidige.com

Du betyr den enkeltpersonen som får tilgang til eller bruker nettstedet, eller et selskap, eller en hvilken som helst juridisk enhet som slik person handler på vegne av når det gjelder tilgang til eller bruk av nettstedet, etter gjeldende.

Bruk av informasjonskapsler

Type informasjonskapsler vi bruker

Informasjonskapsler kan være "Vedvarende" eller "Økt"-informasjonskapsler. Vedvarende informasjonskapsler forblir på datamaskinen eller mobilenheten din når du går offline, mens økt-informasjonskapsler slettes så snart du lukker nettleseren din.

Vi bruker både økt- og vedvarende informasjonskapsler for formålene som er angitt nedenfor:

Nødvendige / vesentlige informasjonskapsler

Type: Økt-informasjonskapsler

Administrert av: Oss

Formål: Disse informasjonskapslene er nødvendige for å kunne tilby deg tjenestene som er tilgjengelige gjennom nettstedet og for å kunne bruke noen av funksjonene. De hjelper til med å autentisere brukere og forhindre svindelaktig bruk av brukerkontoer. Uten disse informasjonskapslene kan tjenestene du har bedt om ikke leveres, og vi bruker bare disse informasjonskapslene for å gi deg disse tjenestene.

Funksjonalitetsinformasjonskapsler

Type: Vedvarende informasjonskapsler

Administrert av: Oss

Formål: Disse informasjonskapslene lar oss huske valgene du tar når du bruker nettstedet, for eksempel å huske innloggingsdetaljene dine eller språkpreferansen. Formålet med disse informasjonskapslene er å gi deg en mer personlig opplevelse og for å unngå at du må angi preferansene dine hver gang du bruker nettstedet.

Dine valg angående informasjonskapsler

Hvis du foretrekker å unngå bruk av informasjonskapsler på nettstedet, må du først deaktivere bruken av informasjonskapsler i nettleseren din og deretter slette informasjonskapslene som er lagret i nettleseren din og som er knyttet til dette nettstedet. Du kan bruke dette alternativet for å forhindre bruk av informasjonskapsler når som helst.

Hvis du ikke aksepterer informasjonskapslene våre, kan du oppleve noe ulempe i bruken av nettstedet, og noen funksjoner fungerer kanskje ikke ordentlig.

Hvis du vil slette informasjonskapsler eller instruere nettleseren din til å slette eller avvise informasjonskapsler, kan du besøke hjelpesidene til nettleseren din.

For Chrome-nettleseren, vennligst besøk denne siden fra Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050
For Internet Explorer-nettleseren, vennligst besøk denne siden fra Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835
For Firefox-nettleseren, vennligst besøk denne siden fra Mozilla: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
For Safari-nettleseren, vennligst besøk denne siden fra Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
For alle andre nettlesere, vennligst besøk nettleserens offisielle nettsider.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne informasjonskapselpolicyen, kan du kontakte oss på legal@smidige.com

  Klar til å akselerere din skybaserte reise?

  • Legg igjen meldingen din,
   så kommer vi tilbake til deg snart.

   Du kan også nå oss via hei@smidige.no  Ved å klikke "Send" samtykker du til at Smidige lagrer informasjonen din slik at du kan motta informasjon relatert til våre tjenester. Les mer om hvordan vi behandler dine data i vår personvernerklæring.

  Send

  Send